Category Archives: Stiri juridice

Divortul. Efecte de natura patrimoniala – Obiectul partajului

Avocatul dumneavoastra in speta de divort in care sunteti implicat poate fi atat aparatorul dumneavoastra, cat si mediatorul dintre scopul legii si finalitatea rela a acesteia intr-un proces de partaj. Desfacerea sau incetarea casatoriei atrage de la sine si incetarea regimului matrimonial. Regula principala in aceasta materie este reprezentata de regimul comunitatii legale, nefiind insa exclus ca acestia sa isi fi ales insa aplicabilitate separatiei de bunuri ori a comunitatii conventionale. In primul si in ultimul caz, pasul urmator desfacerii casatoriei este acela al partajului.

Art. 988 din Noul Cod de Procedura Civila stabileste in cuprinsul sau criteriile partajului astfel: “La formarea si atribuirea loturilor, instanta va tine seama, dupa caz, si de acordul partilor, marimea cotei-parti ce se cuvine fiecaruia din masa bunurilor de impartit, natura bunurilor, domiciliul si ocupatia partilor, faptul ca unii dintre coproprietari, inainte de a se cere imparteala, au facut constructii sau imbunatatiri cu acordul celorlalti coproprietari sau altele asemenea.

Este important sa cunoasteti ca bunurile proprii apartinand fiecarui sot nu vor face obiectul partajului, legea prevazand in mod expres care sunt acestea:

Art. 340 Bunurile proprii

Nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecarui sot:

a)bunurile dobandite prin mostenire legala, legat sau donatie, cu exceptia cazului in care dispunatorul a prevazut, in mod expres, ca ele vor fi comune

b)bunurile de uz personal

c)bunurile destinate exercitarii profesiei unuia dintre soti, daca nu sunt elemente ale unui fond de comert care face parte din comunitatea de bunuri

d)drepturile patrimoniale de proprietate intelectuala asupra creatiilor sale si asupra semnelor distinctive pe care le-a inregistrat

e)bunurile dobandite cu titlu de premiu sau recompense, manuscrisele stiintifice sau literare, schitele si proiectele artistice, proiectele de inventii si alte asemenea bunuri

f) indemnizatia de asigurare si despagubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soti

g)bunurile, sumele de bani sau orice valori care inlocuiesc un bun propriu, precum si bunul dobandit in schimbul acestora

h)fructele  bunurilor proprii

Conform Legii de punere in aplicare a Codului Civil “Veniturile din munca, sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie in cadrul asigurarilor sociale si altele asemenea, precum si veniturile cuvenite in temeiul unui drept de proprietate intelectuala sunt bunuri comune, indiferent de data dobandirii lor, insa numai in cazul in care creanta privind incasarea lor devine scadenta in timpul comunitatii.

Alegerea si modificarea regimului matrimonial in virtutea principiului libertatii conventiilor matrimoniale

Desigur ca principiul libertatii conventiilor matrimoniale nu se traduce in posibilitatea absoluta de a aduce modificari regimului matrimonial, intotdeauna existand un set de norme juridice aplicabile fara a avea caracter derogatoriu, norme ce functioneaza in virutea ocrotirii relatiilor sociale si a mentinerii securitatii  si claritatii juridice.

In niciun caz, fie ca facem referire la aplicarea comunitatii legale, a separatiei de bunuri, ori a comunitatii conventionale,  nu se poate aduce atingere egalitatii dintre soti, autoritatii parintesti ori devolutiunii legale.

Daca doriti alegerea unui regim matrimonial, din punct de vedere juridic si procedural, puteti face acest pas prin incheierea unei conventii matrimoniale.

Asa cum prevede si art. 330 din NCC, conventia matrimoniala consta intr-un inscris autentificat de notarul public, iar consimtamantul tuturor partilor este imperativ. Daca una dintre aceste conditii nu este indeplinita, conventia matrimoniala va fi afectata de nulitatea absoluta.

Cu privire la producerea efectelor juridice, art. 330 NCC releva doua puncte de referinta si 3 momente de la care o astfel de conventie va incepe a produce consecinte juridice. Un prim punct de referinta este acela al incheierii unei conventii matrimoniale inainte de casatorie. In acest caz, momentul de la care conventia matrimoniala produce efecte juridice poate fi numai data incheierii casatoriei.

Un al doilea punct de referinta este reprezentat de incheierea conventiei matrimoniale in timpul casatoriei. In acest sens, efectele juridice se vor produce ori de la momentul incheierii ei, ori de la data prevazuta de parti in cuprinsul acesteia.

Cu privire la modificarea regimului matrimonial, in functie de situatia de fapt caracteristica, poate fi incidenta modificarea conventionala a regimului matrimonial astfel cum este reglementata in art. 369 NCC, cu mentiunea ca sotii pot alege sa inlocuiasca regimul matrimonial existent cu un altul ori sa il modifice cu conditia de a fi trecut cel putin un an de la incheierea casatoriei, ori, poate fi operativa modificarea judiciara asa cum este reglementata in art. 370 NCC, art. 371 NCC si art. 372 NCC.

Desi oricare regim matrimonial este caracterizat prin simplicate in ceea ce priveste scopul si finalitatea, sub aspect procedural si institutional este posibil ca fara o corecta intelegere si interpretare a normelor juridice redactate destul de amplu de catre legiuitor, sa nu se ajunga la statutul juridic dorit, ori procedura sa se dovedeasca mai anevoioasa decat este cazul.

In acest sens, va recomandam sa apelati la serviciile juridice oferite de un avocat – respectiv, consultanta, asistenta ori reprezentare juridica, pentru a merge exact in directia dorita de dumneavoastra.

Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parti si copii lor minori

In situatia in care va confruntati cu un proces de divort cu privire la o casatorie din care au rezultat copii minori, este de recomandat, mai ales in conditiile in care nu discutam despre un divort prin acord, sa apelati la sprijinul unui avocat specializat in dreptul familiei.

Cunoscand atat conotatiile sociale, dar mai ales pe cele legale aferente spetei dumneavoastra, un avocat specializat in dreptul familiei va construi impreuna cu dumneavoastra o tactica juridica favorabila.

In considerarea caracterului social al dreptului civil si atentiei deosebite pe care legiuitorul a inteles sa o acorde familiei, reglementarea institutionala a divortului cuprinde o serie de reguli cuprinse in art. 396-404, cu privire la efectele divortului asupra raporturilor dintre parinti si copii lor minori. Consideram ca intreaga reglementare are la baza, asa cum in mod expres se prevede pe de o parte in NCC – interesul superior al copilului, iar pe de alta parte, regasim o aplicatie a art. 8 din Conventia Europeana  a Drepturilor Omului.

Desi inca nu sunt identificate opinii unitare cu privire la definirea interesului superior al copilului, NCC reglementeaza intr-un mod apreciabil acest principiu in art 263, al carui continut il redam mai jos:

Principiul interesului superior al copilului:

  • Orice masura privitoare la copil, indiferent de autorul ei, trebuie sa fie luata cu respectarea interesului superior al copilului.
  • Pentru rezolvarea cererilor care se refera la copii, autoritatile competene sunt datoare sa dea toate inrumarile necesare pentru ca partile sa recuga la metodele de solutionare a conflictelor pe cale amiabila.
  • Procedurile referitoare la relatiile dintre parinti si copii trebuie sa garanteze ca dorintele si interesele parintilor referitoare la copii pot fi aduse la cunostinta autoritatilor si ca acestea tin cont de ele in hotararile pe care le iau.
  • Procedurile privitoare la copii trebuie sa se desfasoare intr-un timp rezonabil, astfel incat interesul superior al copilului si relatiile de familie sa nu fie actectate.
  • In sensul prevederilor legale privind protectia copilului, prin copil se intelege persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nici nu a dobandit capacitatea deplina de exercitiu, potrivit legii.

Mai departe, art. 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului prevede ca orice persoana are dreptul la respectarea vietii private si de familie, a domiciliului sau si a corespondentei sale. De asemenea, punctul 2 al aceluiasi articol prevede ca nu este admis amestecul unei autoritati publice in exercitarea acestui drept decat in masura in care acesta este prevazut de lege si constituie, intr-o societate democratica, o masura necesara pentru securitatea natinala, siguranta publica, bunastarea economica a tarii, apararea ordinii si prevenirea faptelor penale, protectia sanatatii, a moralei, a drepturilor si a libertatilor altora.

Acestea fiind aratate, efectele divortului se vor materializa conform NCC ori prin exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti, ori prin exercitarea autoritatii parintesti de catre un singur parinte, ori alte persoane.

In acest caz, in functie de pozitia procesuala pe care o aveti, un avocat specializat in dreptul familiei va poate ajuta sa va valorificati atat drepturile si interesele pe care legea vi le recunoaste personal, dar, mai ales va va sta alaturi in procesul civil in vederea urmaririi atingerii interesului superior al copilului.

Ce este un avocat familial?

Un avocat familial din Bucuresti sau din oricare alta parte a tarii mai poarta  denumirea si de avocat specializat in dreptul familiei, oferind servicii juridice in ceea ce priveste anumite tipuri de probleme juridice.

Printre acestea se numara si servicii de reprezentare cu privire la chestiuni cum ar fi divortul, custodia, adoptia, paternitatea, precum si alte probleme care fac parte din categoria dreptului familial.

Unele cazuri se pot suprapune cu alte domenii de drept cum ar fi  legile proprietatii, legile penale sau ale legislatiei fiscale. Astfel, un avocat de familie trebuie sa fie familiarizat cu legile penale sau de proprietate ale statului.

Frecvent, avocatii familiali din Bucuresti pot interactiona cu alte agentii sau departamente guvernamentale. Acest lucru se intampla in cazurile care implica custodia copilului, violenta domestica, precum si alte probleme grave. Legile familiale difera chiar de la un judet la altul, in special in ceea ce priveste termenele de depunere si alte probleme administrative.

Disputele familiale sunt supravegheate de un judecator specializat in dreptul familiei, care ajuta partile sa rezolve orice problema in care sunt implicate. Instantele familiale sunt printre sistemele judiciare cele mai solicitate comparative cu alte instante cum ar fi cele fiscale de exemplu.

Datorita acestui lucru, avocatii pot sugera ca partile implicate sa-si rezolve problemele prin metode alternative cum ar medierea familiala.

Aceste incercari au loc, de obicei in afara sistemelor juridice, dar necesita inca asistenta din partea avocatilor specializati in dreptul familial.

Costuri in cazul unui divort

In cazul introducerii la instanta competenta (Judecatoria) a cererii de divort intemeiata pe articolul 373 din Codul Civil (Noul Cod Civil) taxa de timbru este de 200 lei.

Atunci cand faceti un calcul provizoriu cu privire la costurile un proces de divort, va trebui sa tineti cont si de urmatoarele posibile elemente, aplicabile acolo unde este cazul:

taxa de timbru:
Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:
a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil – 200 lei;
b) pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) şi c) din Codul civil – 100 lei;
c) pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil – 50 lei;
d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestaţiei compensatorii – 50 lei;
e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorţ şi care au ca obiect stabilirea locuinţei copilului, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinţii de a avea legături personale cu copilul, locuinţa familiei – 20 lei fiecare cerere;
f) orice altă cerere neevaluabilă în bani – 20 lei, dacă nu sunt scutite, potrivit legii, de taxă de timbru.
onorariul avocatului – (Vezi pagian de onorarii);
taxa de timbru pentru cererile de partaj se stabileste procentual la valoarea masei partajabile. In anumite conditii, se poate recupera insa, daca partajul s-a efectuat prin intelegerea partilor;
costuri (taxe) expertize – in cazuri de partaj;
– eventuale costuri de legalizari judecatoresti, acte notariale, costuri de traducere etc.

Cele mai noi Stiri Juridice

Pentru a fi la curent cu ultimele noutati in domeniul stirilor juridice va rugam accesati urmatoarele pagini si urmarind actualizarile pe site-urile noastre veti fi intotdeauna informati privitor la modificarile legislative, legi abrogate, legi adoptate si multe alte detalii juridice:

– Radio Folk Art
– Centrul De Resurse Juridice Aplicate – Legislatie
– Avocatul Tau
– Centrul de Resurse Juridice Aplicate – Calcul taxa de timbru
– Mediatori Romania – Legislatie specifica medierii

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art

www.avocat-divort.com.ro foloseste cookie-uri pentru a-ti imbunatati experienta de navigare. Continuarea reprezinta acceptul tau mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close